Waarom vrijwilligerswerk zo verdienstelijk kan zijn.

Geplaatst op 27 september 2019

 

Beste wijkbewoner.

De vakanties zitten er weer op en hopelijk heeft een ieder van u van een mooie zonnige vakantie kunnen genieten om nu weer uitgerust aan de slag te kunnen. Het MFC,CAMMINGHASTINS is inmiddels weer geopend. Zowel overdag als s'avonds is het er al weer flink bezet met allerlei activiteiten.

De vrijwilliger centraal

De grootste Wijk van Leeuwarden en toch plaatsen wij als bestuur een kanttekening bij het open houden en het beheren van het grootste zo niet het mooiste MFC van Leeuwarden. Het heeft er even naar uitgezien dat het MFC mogelijk gesloten zou worden omdat er gewoon onvoldoende beheer aanwezig is.. Vrijwilligers zijn blijkbaar tegenwoordig maar moeilijk te vinden zo ook in Camminghaburen. Als bestuurders (ook vrijwiiligers) wordt het dan ook ervaren als een groot probleem.

De rol van de Gemeente Leeuwarden

De Gemeente heeft destijds met een vooruitziende blik in 2001 het huidige MFC laten ontwikkelen om op termijn de vergrijzing en vereenzaming van ouderen tegen te gaan in de wijken.Dat heeft de Gemeenteraad destijds goed gezien want het MFC voorziet duidelijk in een grote behoefte waar het om de vergrijzing en vereenzaming van ouderen gaat. Daarvoor betaalt de Gemeente jaarlijks een forse bijdrage. Het MFC kan echter niet alleen door één professionele beheerder worden gerund, daarnaast blijft er een beroep op vrijwilligers inzet nodig.

De rol van de vrijwilliger

Vrijwilligers zijn noodzakelijk om de beheerder te ondersteunen in zijn taken. Het is een enorm gezellige bezigheid, je ontmoet er veel gezellige mensen, daarnaast zijn er genoeg activiteiten waarbinnen een vrijwilliger zijn kwaliteiten sociaal, cultureel en maatschappelijk kan doen gelden. In de praktijk vertaalt zich dit in de rol van gastheer of gastvrouw. Soms ben je receptioniste en neemt de telefoon aan, of verstrek je informatie over de activiteiten en maakt mensen wegwijs in het MFC. Daarnaast vormen ook de bardiensten een onderdeel van de werkzaamheden. Zoals de bezoekers voorzien van koffie, thee, frisdrank en zwak alcoholische dranken. Het is eveneens mogelijk om in overleg met het beheer je in te zetten op flexibele tijden zowel overdag als s'avonds.

Tot slot

Als je wilt gaan voor een veelzijdige en gezellige werksfeer meld je dan aan bij het Multifunctionele Centrum Camminghastins. Met elkaar en voor elkaar kunnen we dit gebouw met haar beoogdedoelstellingen ook in de toekomst op een gezonde manier behouden voor Camminghaburen.

Je bent van harte welkom.

Namens de vrijwilligers en het Bestuur

Lees ook onze onderstaande advertentie. 

 

Contact kun je opnemen via de e.mail   bestuur@camminghaburen.nl   t.n.v. Stichting Wijk Camminghaburen.

 

 

« Naar overzicht