Veilig verkeer in de wijk

Voor het wijkpanel is de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. In het verleden is daarom al op diverse plekken aandacht gevraagd voor het aanbrengen van verbeteringen in de wijk.

In 2014 is de situatie aangepast om de gewenning aan de wijzigingen op de Frittemastate te bevorderen.

In 2013 is meegewerkt aan het project  Veilige buurt.