Wijkpanel wint landelijke prijs

PRIJS JE WIJK!

De actie was georganiseerd door BMC (Bestuur Management Consultancy) te Amersfoort. Er waren landelijk 35 aanmeldingen binnengekomen, warvan er 7 waren genomineerd, waaronder ons project. De 7 genomineerden waren: A'dam Oost: East'n Cook'n; Leeuwarden Camminghaburen: herinrichting wijkpark; Zeist: Buurtgebouw; Zaandam: Aanleg wijkpark; Vlaardingen: Eigen buurtglossy; A'dam Baarsjes: Jongerenatelier en Utrecht-Voordorp: Alle daken groen.
De 7 genomineerden werden als gasten van de BMC-Group in Amersfoort in de gelegenheid gesteld hun projecten/ideeën voor een vier-koppige jury te presenteren. Daarbij werden de presentatoren door de dagvoorzitter geconfronteerd met soms lastige vragen, waarbij ook de jury zich niet onbetuigd liet. Jaap Schaafsma, lid wijkpanel en tevens voorzitter van de Stichting, heeft ons plan gepresenteerd, waarbij hij moreel werd ondersteund door Anton Doele, Jan Visscher (beiden wijkpanel) en Agnes Bruins, als vertegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden. Zij voert de gemeentelijke coördinatie van de herinrichtingsplannen.
In de pauze en na de presentaties, in afwachting van de jury-uitslag, was er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de projecten en ideeën.
Na een spannende jury-beoordeling over de 7 presentaties werd de eerste prijs toegekend aan ons plan. De jury vond dat het hoofddoel van het plan een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud , waarbij de herinrichting van het park als middel dient, een plan dat door het wijkpanel en en de bewoners is bedacht en waarbij samenwerking wordt gezocht met instellingen, etc. De spanning van ons ontlaadde zich in luid gejuich. De voorzitter van de jury overhandigde daarna Jaap Schaafsma symbolisch de cheque ter waarde van € 10.000,--. Dit geld is te besteden aan de begeleiding door deskundigen van BMC aan de verdere uitvoering van het plan en om blijvend invulling te geven aan de doelstelling: Het wijkpark als een sociaal veilige ontmoetsingsplaats nu en voor de toekomst inrichten voor alle wijkbewoners.
Jullie kunnen begrijpen dat wij vieren na afloop enthousiast en blij weer richting Leeuwarden zijn gereden, gemotiveerd om de "klus" in 2010 zoveel mogelijk af te maken.

De middag was zeer goed verzorgd door medewerkers van de BMC-Group te Amersfoort. 

Van links:  Mevr. Agnes Bruins (Gem Lwd)   dhr Jaap Schaafsma,dhr Jan Visscher, dhr Anton Doele.