Herinrichting Wijkpark Speelkooi (fase1)

Toelichting

Veel vragen en reacties van wijkbewoners, woonachtig rond of in de buurt van het wijkpark, waar afgelopen maanden kranen en zware vrachtwagen af en aan reden. Eerder is er echter al via diverse media bericht dat er een upgrading van het wijkpark zou plaats vinden. In verband hiermee is er vooraf intensief overleg gevoerd, waarvoor ook u als wijkbewoner destijds bent uitgenodigd. Uitgangspunt is geweest het inmiddels meer dan dertig jaar oude en verwilderde wijkpark eens grondig te revitaliseren. Zo zijn de bestaande structuren van het wijkpark aangepast. Nieuwe wandelpaden zijn aangelegd met een meer transparantere groenvoorziening. Veel verwilderd struikgewas is inmiddels al weggehaald. Je kunt nu bijna van alle kanten dwars door het park heen kijken waarbij je als wandelaar straks van alle natuurlijke facetten in het park kunt genieten. Ook zijn de speelobjecten duidelijker zichtbaar en is de touwklimtoren verplaatst naar het hoogste punt in het park. Het wijkpanel heeft hiermee in nauwe samenwerking met de Gemeente weer één van haar belangrijke doelstellingen tot uitvoering gebracht. Dit alles ten gunste van de leefbaarheid en optimalisering van de leefomgeving  in de wijk Camminghaburen.

Jeugd aan het voetballen in de speelkooi.