Vernieuwing fiets en voetpaden Frittemastate

Bewoners en belanghebbenden

Frittemastate

Vernieuwen Fiets- en voetpaden Frittemastate

 

H. Stellingwerf

Fysiek Domein 

Stadsontwikkeling en –beheer

14 058

25-06-2020

 

Geachte bewoner,

Van  maandag 7 september   t/m juni 2020  vindt de vernieuwing plaats van Fiets- en voetpaden aan de Frittemastate 

Werkzaamheden: Vernieuwen fietspaden in betonverharding Dit i.v.m. de aanwezigheid van boomwortels 
Vernieuwen  tegelpaden .  

Tijdens de werkzaamheden is de weg gestremd voor alle verkeer en kunt u niet in het werkvak parkeren. Het verkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording .
De werkzaamheden voeren we in fases uit. 
In bijgevoegde tekening wordt fase 1  weergegeven. 
Fase 1 vindt plaats van maandag 7 september  t/m vrijdag 13 november   2020 

Van week 37 t/m week 46
Fase 1 betreft de Frittemastate zuidzijde , het gedeelte tussen de Grovestins en de Albadastins .
De Canterstate blijft ten allen tijde bereikbaar voor autoverkeer , wisselend vanaf de Grovestins of vanaf de Camminghaburg.

Voor de start van de volgende fase ontvangt u nader bericht over de werkzaamheden en de actuele stremming. 
De volgende planning is hierbij van toepassing:
Fase 2, Frittemastate noordzijde , het gedeelte tussen de Camminghaburg en de Albadastins

Wanneer u vragen heeft over de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Haije Stellingwerf die het werk begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar via de telefoonnummers 14058 en 06-43365343.

Met vriendelijke groet,

Haije Stellingwerf 

Gemeente Leeuwarden

Klik hieronder voor vergroting op de PDF.