Vernieuwing fietspad Noordzijde Grovestins

VERNIEUWING FIETSPAD NOORDZIJDE GROVESTINS.

Beste Wijkbewoner.
Het zit er aan te komen. We hebben er allemaal lang op moeten wachten maar na een gesprek met ambtenaren van de Gemeente gaat het nu dan toch gebeuren. Het noordelijke fietspad langs de Grovestins verkeerde al geruime tijd in vrij slechte staat. Gevolg is dan ook dan ook dat het fietspad volledig op de schop gaat en in plaats van tegels wordt de rijweg geplaveid met polimeerbitumen wat sterker is dan gewoon asfalt en scheuring en spoorvorming tegengaat. Ook wordt de onderlaag grondig onderhanden genomen zodat wortelgroei niet snel meer het fietspad zal ondermijnen.

Wijkpanel Camminghaburen.