WERKZAAMHEDEN PLANETENLAAN

GEMEENTE LEEUWARDEN.

Kennisgeving.

Omdat wij nu ook de werkzaamheden aan de Greunsbrug in de Aldlânsdyk meenemen, hierbij de iets aangepaste faseringstekeningen. Dit heeft voor de fietsers nauwelijks effect, echter zullen wij in de week van 6 t/m 12 mei dus het gedeelte van de brug aan de noordzijde van de Aldlânsdyk, gelijktijdig met de stremming Planetenlaan uitvoeren. Het verkeer Aldlânsdyk en Anne Vondelingweg rijdt alweer over het nieuw geasfalteerde kruispunt, maar zal vanwege het vrijhouden van het brugdek aan de noordzijde dus tijdelijk op één rijbaan gebracht worden ter hoogte van de brug. Voorbij de afrit Coronaweg rijdt het verkeer weer zoals gebruikelijk. Wij maken een extra doorsteek in de Aldlânsdyk voor deze ene week.