Wijkpark & speelobjecten.

 

Speeltoestel is inmiddels geplaatst.
Het multifunctionele speeltoestel voor het wijkpark zoals hierboven geprojecteerd is inmiddels geplaatst. Wachten is nog even op de valdempende ondergrond. Het speeltoestel is speciaal ontworpen door dezelfde firma, IJslander,  die ook twee jaar geleden de voetbalkooi geleverd en geplaatst heeft. Het speeltoestel past qua uitstraling en materiaal helemaal bij de voetbalkooi. Onder het speeltoestel komt een valdempende ondergrond van z.g. Pebble-flex met een gekleurde hinkelbaan.Het speeltoestel biedt allerlei mogelijkheden om te klimmen, kletteren, glijden, duikelen, etc. voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
Het speeltoestel en de valdempende ondergrond kunnen gerealiseerd worden dankzij reserveringen uit de wijkpanelbudgetten van 2011 en 2012 en voor een belangrijk deel met aanvullende financiële ondersteuning van de Werkgroep OPA (oud papier) Camminghaburen. Voor deze financiële steun dankt het wijkpanel de Werkgroep OPA hartelijk. Want zonder deze bijdrage zou het nog niet mogelijk zijn geweest dit speeltoestel aan te schaffen en te plaatsen. Hierdoor hoopt het wijkpanel in het voorjaar de herinrichting van het wijkpark af te kunnen ronden. Veel dank is ook op z'n plaats voor de gemeente die de herinrichtingsplannen al die tijd heeft gecoördineerd. Zonder de gemeente hadden de plannen niet verwezenlijkt kunnen worden. Als alles klaar is in het wijkpark kunnen we als wijkbewoners van Camminghaburen en in het bijzonder onze jeugd, trots zijn op het resultaat.  Laten we er dan ook met z'n allen goed op passen. Het heeft tenslotte veel (gemeenschaps-)geld gekost. Klik hier voor nog meer info.
 
Met vr. groet,
Jan H.Visscher,
Secretariaat Wijkpanel Camminghaburen
Postbus 6083,       8902 HB Leeuwarden
 

OPENING MULTIFUNCTIONELE SPEELKOOI  IN WIJKPARK 

zaterdag 3 juli 2010.

Op zaterdagmorgen, 3 juli om 11.00 uur werd de speelkooi - city-box- officieel geopend door de wijkwethouder Marco Florijn. Na zijn openingsspeech en het wegtrekken van de grote blauwe strik, met behulp van jonge wijkbewoners, kon het feestprogramma rondom de kooi losbarsten.Naast een goed opgezet kooivoetbaltoernooi, was er te genieten van een groots opgezette skateshow, rapvoorstelling, graffitiworkshop, soccer show en een prachtige dance uitvoering. Al met al een, ook mede dank zij het prachtige weer en de locatie, kan van een geslaagde dag gesproken worden. Met dank aan de gemeente, BV-Sport, SinneWelzijn, Wijkvereniging en Wijkpanel Camminghaburen en het Multifunctionele Centrum Camminghastins.

Multifunctionele speelkooi.

 

Foto's  klik hier op    Foto album
Video   klik hier op    Filmarchief